>>Anasayfa >>Makineler>>Enerji Kazanım Sistemleri

ENERJİ KAZANIM SİSTEMLERİ

Kurutma Sistemlerinde enerji geri kazanım şekilleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

A-) Atılan hava ile ön kurutma yapılması: Kurutma sonrası atılan hava giren nemli ürün için, genellikle kullanılabilir bir hava şeklidir. Kurutma sistemlerinde atık hava başka bir kurutma makinesinden geçirilerek ürünün ön kurutma ve ısıtılması gerçekleştirilebilir.

B-) Atılan havanın bir recuperator vasıtasıyla taze havaya karışmadan, taze havanın ısıtılmasında kullanılması:

Recuperator: Sistemde atılan nemli havadan taze havayı ısıtmak için kullanılan ekipmandır. Bu sistem ilave edildiğinde büyük miktarda ısı geri kazanımı sağlanmış olacaktır. C-) Atılan hava ile fabrikanın ihtiyacı olan sıcak suyun hazırlanması: Bazı durumlarda atılan hava fabrikada kullanılacak olan suyun ön ısıtılmasında kullanılabilir. Bu durumda atılan havaya bir gaz-sıvı kaynaklı ısı değiştirici konulması gereklidir. Bir pompa vasıtasıyla sıvı istenilen debide ısı değiştiricide sirküle ettirilerek atılan hava değerlendirilebilir.