>>Anasayfa >>Programlar>>Biogaz Enerji Hesabı

BİOGAZ ENERJİ HESABI

 Aşağıda biogaz enerjisinin kurutma sektöründe de kullanılabilirliğini artırmak amacıyla çeşitli hayvan atıkları için bir senede bir hayvandan elde edilebilecek biyogaz enerjisi hesaplanmıştır.

GENEL HESAPLAMA

1 m3 BİYOGAZIN SAĞLADIĞI ISI MİKTARI
(4700-5700 kcal/m3)= (4,70 kWh elektrik enerjisi, 0,43 kg bütan gazı, 12,3 kg tezek, 3,47 kg odun, 1,46 kg odun kömürünün vereceği enerji.)

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BİYOGAZ HESABI
-1 adet büyükbaş hayvan 3,6 ton/yıl yaş gübre = 1 ton sığır gübresi 33 m3/yıl biyogaz = 3,6 x 33 x 4700 - 3,6 x33 x 5700 = 558360- 677160 kcal arasında  bir yılda enerji elde edilir.

Aşağıdaki Tabloda 558360 kcal ile 677160 kcal'nin ortalaması olan = 617760 kcal alınmıştır.


1 ADET KÜMES HAYVANINDAN SENEDE ELDE EDİLEBİLECEK EŞDEĞER YAKIT VE ENERJİ MALİYETİ

Elde edilecek enerji miktarını (kcal/yıl)= 
617760
 
YakıtEşdeğer yakıt miktarYakıtın Fiyatı YTL / 1000 kCalEşdeğer Maliyet (YTL/saat)
     
DOĞALGAZ İZMİT Serbest Tüketici83,20,0551234
   
DOĞALGAZ İZMİT Serbest Olmayan Tüketici83,20,0635639
   
İTHAL KÖMÜR171,60,0722245
kg   
FUEL OIL No : 60,00,1088767
kg   
FUEL OIL No : 4 (T-615 Kalorifer Yakıtı)79,60,16753103
kg   
ELEKTRİK725,60,17847110
kWh   
Dökme LPG63,80,21694134
kg   
GAZ YAĞI710,2381147
kg   
MOTORİN720,26494164
kg   

 


KÜMES HAYVANI BİYOGAZ HESABI


-1 adet kümes hayvanı 0,022 ton/yıl yaş gübre = 1 ton kümes hayvanı gübresi 78 m3/yıl biyogaz = 0,022 x 78 x 4700 - 0,022 x 78 x 5700 = 8065,2 - 9781,2  kcal arasında  bir yılda enerji elde edilir.

Aşağıdaki Tabloda 8065,2 kcal ile 9781,2 kcal'nin ortalaması olan = 8923,2 kcal alınmıştır.

 


SONUÇ:

Görüldüğü gibi biogaz tesislerinde çok sayıda hayvan bulunasın takdirinde kendi enerjisini de kullanarak gübre kurutma işlemleri yapılabilir. Bu sayede atık gübreler koku v.b gibi sorun kaynağı olmaktan çıkacak saklanabilir ve ticari değeri yüksek ürünler haline getirilebilecektir. bunun için biyogaz tesisin ve kurutma tesisinin entegre olarak çalışması gerekmektedir. Elde edilen enerji gübre kurutmakta kullanılmayacak ise örneğin meyve sebze kurutma işlemlerinde de kullanılabilir. Bu sayede çiftçi atık gübresinden kurutulmuş ürün eldesinde faydalanabilecektir.

EK TABLO:

KAYNAK

BİYOGAZ VERİMİ (Litre/kg)

METAN ORANI (Hac. %’si)

Kanatlı Gübresi

310-620

60

Buğday samanı

200-300

50-60

Arpa samanı

290-310

59

Sığır Gübresi

90-310

65

Çimen

280-550

70

Algler

420-500

63

Atık su çamuru

310-800

65-80

Ziraat atıkları

310-430

60-70

Yerfıstığı kabuğu

365

-

Çavdar samanı

200-300

59

Mısır sapları ve artıkları

380-460

59

Keten & Kenevir

360

59

Sebze Artıkları

330-360

Değişken

Dökülmüş ağaç yaprakları

210-290

58


Kaynak: Bu sayfanın oluşturulmasında www.Eie.gov.tr adresinden  ve yakıt fiyatları için http://www.izgaz.com.tr adresinden faydalanılmıştır.